Lu et approuvé...
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De geschiedenis van Brugge
Relié / 606 pages / édition de 1982
langue(s) : néerlandais
éditeur : Lannoo
ISBN : 902091040X
EAN : 9789020910407
dimensions : 267 (h) x 210 (l) x 47 (ép) mm
poids : 2080 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania

commandez-le sur

à partir de EUR 65,10

Elke stad heeft haar geschiedenis, maar voor Brugge is deze toch van een heel bijzondere betekenis.
Heeft de stad aan het Zwin het immers in de Middeleeuwen niet tot internationale vermaardheid gebracht?
En is op heden dezelfde stad omwille van de sporen van dit groots verleden niet even internationaal geliefd?
Voor zo 'n stad is geen inspanning teveel om het artistiek en monumentaal patrimonium in stand te houden en beter tot uiting te laten komen.
Maar het is evenzeer haar plicht te zorgen voor de minder tastbare achtergrond van dat alles: de beschrijving van haar geschiedenis, de boekstaving van de steeds dieper gaande kennis van haar verleden.

Op dat vlak heeft Brugge trouwens niet te klagen.
In recente tijden hebben heel wat belangrijke publicaties het licht gezien, tot werkelijke standaardwerken toe, en zijn andere aangekondigd.
Maar tot op heden ontbrak een up to date-synthesewerk over de geschiedenis van de stad.
Eigenlijk zijn de mogelijkheden om zoiets te schrijven pas sinds vorige eeuw geopend, toen voornamelijk Gilliodts-van Severen de archieven van de stad heeft ontsloten.
Zijn monumentale ’Inventaire de la ville de Bruges ’ bleef noodzakelijk analytisch, maar vormde het onmisbare vertrekpunt voor meer synthetische geesten na hem.
En er diende niet lang op gewacht te worden: Adolf Duclos publiceerde in 1910 zijn 'Bruges. Histoire et Souvenirs een werk dat zijn titel alle eer aandeed.

Het bracht niet alleen een — volgens de inzichten van die tijd — volledig overzicht van de Brugse geschiedenis, maar beschreef ook meesterlijk zijn monumenten en bezienswaardigheden.

Het gold vele decennia als hét standaardwerk van onze stadsgeschiedenis.

Maar ook de geschiedschrijving staat niet stil, en zeker niet de Brugse.
Eerst met het expojaar 1958 voelde men het scherp aan: Brugge had geen up to date-prestigewerk over de geschiedenis van de stad aan te bieden.
Maar de geest die dit aankon stond niet op, en járen later ook niet...
Eigenlijk had men te Brugge in de voorbije decennia de hoop opgegeven nog ooit de echte synthese door één man te zien tot stand komen.
Het 'magnum opus ’ was voor individuele schouders te zwaar geworden, zo meende men.
Maar al wat men door team-work voor mekaar kreeg was een bibliografisch 'Panorama van de Brugse geschiedschrijving sedert Duclos’ (1972).
Uiteindelijk werd zelfs de ’Histoire et Souvenirs’ in 1976 anastatisch heruitgegeven, en in een minimum van tijd uitverkocht...
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: