Lu et approuvé...
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De Nederlandse Posterijen in oude ansichten
Cartonné / 160 pages / édition de 1969
langue(s) : néerlandais
dimensions : 151 (h) x 208 (l) x 13 (ép) mm
poids : 375 grammes
DISPONIBLE
très bon état
22,95 EUR
référence : 1014216
Tous les prix incluent la TVA
In het rijkgeschakeerde beeld van de geschiedenis van onze Nederlandse posterijen nemen het vervoer, de bestelling en de kantoren een bijzondere plaats in.

Het zijn facetten van het bedrijf die voor het publiek zichtbaar naar voren traden en waarmede men vertrouwd was. Bij het samenstellen van deze atlas heb ik mij daarom beperkt tot uitbeelding van deze drie bedrijfsonderdelen, die elk voor zich een levendige voorstelling geven van de wereld waarin de mensen van de post werkten. Een beperkt aantal afbeeldingen over de post heden ten dage is mede opgenomen.

In het samenspel met de afbeelding is in de tekst alleen het belangrijkste vermeld. Voor nadere informatie zij verwezen naar de bestaande postale literatuur. Voorts werd aansluiting gezocht aan de serie waarin deze atlas verschijnt: er werd een ruim gebruik gemaakt van oude prentbriefkaarten.

Het was voor de samensteller een grote steun gebruik te mogen maken van de teksten, waarmede het Nederlandse Postmuseum zijn uitstallingen begeleidt en te mogen putten uit de afbeeldingencollectie van dit museum. Hij betuigt hiervoor aan de directie zijn oprechte dank. Evenzeer is dank verschuldigd aan de Pers- en Publiciteits-dienst der PTT voor het beschikbaar stellen van de meer recente afbeeldingen.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: