Lu et approuvé...
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De Vlaamse Schilderkunst van 1850 tot 1950 van Leys tot Permeke
« 5de editie »
Relié / 314 pages / édition de 1976
langue(s) : néerlandais
éditeur : Arcade
ISBN : 2800501103
EAN : 9782800501109
dimensions : 311 (h) x 275 (l) x 63 (ép) mm
poids : 3225 grammes
DISPONIBLE
très bon état
jaquette abîmée; sous coffret d'édition
17,95 EUR
référence : 1011079
Tous les prix incluent la TVA
Wanneer van een oud-griekse tempel nog slechts wat puinen overblijven, dan leeft daarin nog de bezielende adem van het helleens genie. De meest individuele kunstwerken getuigen, tot in hun scherven toe, van de gemeenschappelijke humus waaruit zij zijn geboren en verraden de verbondenheid der geestelijke krachten, die hen heeft gewekt. Wie grieks zegt, zegt daarom veel meer dan grieks.

De luisterrijke kunstboodschap die ons met dit boek wordt gebracht en die wij aan het verlicht maecenaat van de « Bank van Parijs en van de Nederlanden » hebben te danken, deze boodschap, die zich aanmeldt als vlaams, is zij in staat iets meer te verkondigen dan vlaams ?

Het is de moeite waard het te onderzoeken.

De lotsbestemming van een volk staat in zijn grond geschreven. Het onooglijk strookje land, dat "Vlaanderen wordt genoemd, behoort tot het noordelijk deltacompleks van West-Europa, waar Schelde, Maas en Rijn hun onderscheiden oorspronkelijkheid verbeuren in een wijde mengeling van wateren, plechtig uitvloeiend ter zee.

Daaromtrent, vechtend tegen de stroom en terend op de vruchtbare polder bodems, hebben zich arbeidzame nederzettingen gevestigd die tot autochtone provinciën zijn uitgegroeid waarvan de verscheidenheid zich aan de tucht van de wateren en de grond heeft onderdanig gemaakt. Aldus ontstonden de Lage Landen, de Nederlanden, de landen van de delta, het hoofd van waar naar het Oosten de germaanse kuituur, naar het "Luiden de latijnse kuituur het geestelijk leven van Europa zouden beheersen.

Aan weerszijden van deze Europese gespletendheid is, door de eeuwen heen, vaak de verleiding groot geweest om, met allerlei oogmerken, ïvaaronder de politieke uiteraard overwegend [...]
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: