Lu et approuvé...
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De Generale Bank : Een traditie met toekomst
Relié / 62 pages / édition de 1986
langue(s) : néerlandais
éditeur : Generale Bank
dimensions : 346 (h) x 250 (l) x 14 (ép) mm
poids : 840 grammes
Cet ouvrage n'est
pas disponible
actuellement sur
Bibliomania
In dit klein land, met zijn beperkte natuurlijke rijkdommen, is de buitenlandse handel een pure noodzaak om te kunnen voorzien in ons levensonderhoud. België exporteert dan ook 7O°7o van zijn nationaal produkt.

Het is evident dat de Generale Bank, in deze economische context, het als een van haar voornaamste doelstellingen gezien heeft een schakel te zijn om dit intensief handelsverkeer te bevorderen.

Zij heeft ervoor gezorgd aanwezig te zijn in de 5 continenten, waar zij via bijbanken, dochterondernemingen en consortiumparticipaties, gespreid over ruim 40 landen, haar cliënteel van dienst is. Dank zij een jarenlange ervaring kon zij, op dit gebied van de internationale handel, een soepelheid en betrouwbaarheid verwerven, die in gespecialiseerde kringen graag erkend wordt.

Haar aanwezigheid in Buenos-Aires, Hong-Kong, Tokio en New York neemt niet weg dat het toch in Europa is, en dan nog meer bepaald in de landen van de Gemeenschappelijke Markt, dat zij het dichtste en meest gebruikte netwerk heeft opgebouwd.

In het hart van dit Europa is ons land gelegen, centraal op het kruispunt van wegen en culturen, gastland voor afgevaardigden van vele volkeren en organismen.

In dit land, de kern van haar bedrijvigheid, beschikt de Generale Bank over nagenoeg 1200 bankkantoren, die zich, met de meest moderne technieken, toeleggen op het oplossen van de problemen die hun, elke dag opnieuw, voorgelegd worden door haar cliënteel, en dat zijn dan handelaars en industriëlen zowel als particulieren. Deze exploitatiepunten worden beheerd vanuit 12 zetels, waarvan er één te Antwerpen gevestigd is.

Is België het hart van Europa, Antwerpen is er de poort van, met haar wijdvermaarde haven, een open venster op de wereld. De Bank is er fier op hier een van haar mooiste zetels te hebben, die in alle opzichten de roemrijke Metropool waardig is.

Ik verheug er mij over dat de nieuwe gebouwen, die aan het bestaande toegevoegd werden, een waardige verruiming betekenen, die de Zetel van de Metropool zullen toelaten zich met nog meer doeltreffendheid te wijden aan de taak, die hij reeds sinds 160 jaar met veel brio heeft vervuld.

Als moderne bank in het centrum van een van de grootste steden van het land, tevens echter gelegen in een grote industriële regio, heeft zij niet alleen tot opdracht de nationale activiteit te steunen, maar dient zij ook voortdurend bijstand te verlenen aan de dynamische ondernemingen die de faam van onze know-how ver buiten onze grenzen uit dragen.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: