Lu et approuvé...
Bienvenue chez Bibliomania, le spécialiste en ligne du livre de seconde main
FR  •  NL
Panier
0
De Stad Antwerpen van de Romeinse tijd tot de 17de eeuw
par Collectif
« Topografische studie rond het plan van Virgilius Bononiensis 1565 »
Cartonné / 152 pages / édition de 1978
langue(s) : néerlandais
dimensions : 340 (h) x 250 (l) x 20 (ép) mm
poids : 1275 grammes
DISPONIBLE
très bon état
complet de son plan dépliant et de ses calques
35,95 EUR
référence : 1012577
Tous les prix incluent la TVA
De herdenking van de vierhonderdste verjaardag van de geboorte van P.P. Rubens te Antwerpen heeft een internationale weerklank gevonden.

Het Gemeentekrediet van België wenst eveneens zijn steentje bij te dragen tot het Rubensjaar, zij het niet geaxeerd op de artistieke prestaties van de geniale meester en zijn tijdgenoten, maar op de stad waar hij zovele van zijn werken heeft tot stand gebracht en waar zijn weelderige herenwoning een toeristisch bedevaartoord is geworden.
Antwerpen heeft in de 16de eeuw zijn grootste bloei gekend. Het was toen een der dichtstbevolkte steden van Europa. Zo na 1585 het aantal inwoners fel afnam, bleef de Metropool niettemin, qua omvang en bevolkingscijfer, nog behoren tot de grote centra van Europa.

Van het Antwerpen rond de geboorte van P. P. Rubens is een indrukwekkende getuigenis bewaard: het monumentale plan in vogelvlucht van 1565, in houtsnede, naar de tekenaar-ontwerper het plan van Virgilius Bononiensis genoemd, en waarvan het enige bekende exemplaar berust in het Museum Plantin-Moretus.

Het is dit indrukwekkend plan dat centraal staat in deze publikatie. Het geeft een levendig beeld van het Antwerpen waarin de jonge Rubens is opgegroeid en welks essentiële trekken niet waren gewijzigd toen hij in 1640 ten grave werd gedragen. Antwerpen is echter, zo min als Rome, in één dag gegroeid tot een wereldcentrum. De topografie van de stad van Plantin en Rubens is niet te begrijpen zonder de voorafgaandelijke kennis hoe de voorgaande generaties de aanleg en uitbreiding van hun agglomeratie hadden gezien en uitgewerkt: de geleidelijke ontwikkeling van de agglomeratie aan de Werf, van Romeinse nederzetting tot Metropool van het Westen, wordt dan ook eveneens in detail behandeld.

We menen dat met deze uitgave het Cultureel Centrum van het Gemeentekrediet van België opnieuw een belangrijke en wetenschappelijk zeer merkwaardige bijdrage tot de geschiedenis van de gemeenten in onze gewesten heeft bezorgd. We danken derhalve van harte de vorsers die de publikatie hebben mogelijk gemaakt: Dr. Leon Voet, conservator van het Museum Plantin-Moretus, die als hoeder van het plan van Virgilius Bononiensis de coördinatie heeft willen verzorgen; Prof. Dr. Adriaan Verhulst, die in een fascinerende bijdrage de ganse vroege geschiedenis van Antwerpen heeft bestudeerd - en voor een belangrijk deel herschreven; Dr. Gus-taaf Asaert, die de middeleeuwse stad voor zijn rekening heeft genomen; Drs. Francine de Nave, die de «vrijheid» van Antwerpen - het landelijk gebied rondom de stad, dat sedert de 19de eeuw in de uitdeinende agglomeratie is opgenomen - heeft behandeld; Dr. Hugo Soly, die de zware opgave heeft aangedurfd - en naar ik meen te mogen beweren met succes - om het plan van Virgilius Bononiensis en daarmede de topografie van Antwerpen in de 16de eeuw in detail te bestuderen; Dr. Jan Van Roey, stadsarchivaris, die het Antwerpen uit de tijd van Rubens onder het vergrootglas heeft genomen.

Zonder vanzelfsprekend Drs. J.-M. Duvosquel, adjunct-secretaris van het Geschiedeniscomité, en Mw. L. Viaene-Awouters van de dienst Publikaties te vergeten, die voor de realisatie hebben ingestaan. Aan allen onze beste dank en hartelijke felicitaties.
rechercher des articles similaires par catégorie
rechercher des articles similaires par thème: